Η Ομάδα

Η ομάδα παραγωγών Φρούτων Λαχανικών Σταφυλιού «Ποιότητα – Σύμβολο», ξεκίνησε ως Αγροτικός Συνεταιρισμός στις 11 Απριλίου 2003, έχοντας 80 μέλη. Τα μέλη μπορούσαν να εμπορεύονται τα προϊόντα τους, μέσω του Συνεταιρισμού, έχοντας μεγαλύτερες δυνατότητες κατοχύρωσης καλύτερων τιμών, αφού αποφάσιζε την κοινή εμπορία.

Τον επόμενο χρόνο και συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου 2004 προ-αναγνωρίστηκε ως Ομάδα Παραγωγών. Τα μέλη της αυξήθηκαν ενώ ξεκίνησε μια προσπάθεια από τα Όργανα του Συνεταιρισμού για ‘επιβολή’ κανόνων παραγωγής και ποιότητας. Συγκεκριμένα, η πολιτική της Ομάδας Παραγωγών, όσον αφορά την εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, είναι η εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος παραγωγής, με στόχο τον διαρκή έλεγχο των παραγωγών και της παραγωγικής διαδικασίας, τη διασφάλιση της ποιότητας, τη συμμόρφωση τις νομικές απαιτήσεις, την τήρηση αυτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτή τη φάση, η διοίκηση της Ομάδας Παραγωγών επιθυμεί να εξοικειωθούν οι παραγωγοί με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και με τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. Το σύστημα αυτό της ολοκληρωμένης διαχείρισης που εφαρμόζει η Ομάδα Παραγωγών στηρίζεται στο πρωτόκολλο EUREPGAP.

Τα μέλη της Ομάδας Παραγωγών συνεχίζουν να εμπορεύονται τα προϊόντα τους με βάση κυρίως την κοινή εμπορία, ενώ στόχος πλέον όλων, μελών και διοίκησης, είναι η διοχέτευση των προϊόντων τους μέσω της δικής τους μονάδας συσκευασίας.
Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2005, γίνεται το πρώτο βήμα για συσκευασία και εμπορία των προϊόντων τους στο εξωτερικό, με ενοικιαζόμενη μονάδα συσκευασίας, ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δικής τους μονάδας. Ξεκινά έτσι η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας πάνω από όλα καλύτερη ποιότητα στους πελάτες της, καθώς συνεχίζει να εφαρμόζει το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης EUREPGAP.
Από τον Σεπτέμβριο του 2006, η Ομάδα Παραγωγών ολοκληρώνει τη δική της μονάδα συσκευασίας, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, έκτασης 3.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο και πιστοποιείται κατά ΒRC, IFS.
Στόχος της είναι να μπορέσει να διοχετεύσει όλα τα προϊόντα της στην αγορά, που κυμαίνονται γύρω στα 2.000.000 κιλά σταφύλια, ώστε να μπορέσει να καλύψει περισσότερες ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας πάνω από όλα άριστη ποιότητα.
Δείτε τα Πιστοποιητικά μας

 

 
 
 Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ελαιοχώρι - Καβάλας
 

Τηλ.:

+30 25940 92760

Fax:

+30 25940 92762

E-mail:

info@quality-simvolo.gr
 
   

© Simvolo. Με την Επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος